7 Years Of Love

posted on 04 Nov 2010 19:01 by iffine

7 Years Of Love.

ยังไม่ถึง 7 ปีหรอก แค่ 3 ปีสำหรับทั้งหมด ฮาๆๆๆ
ฟังแล้วร้องไห้
เพลงนี้เลย

7 Years Of Love.

โฮะๆๆๆ ตอนนี้จิตใจอ่อนไหวมั่กๆ
อะไรไม่เท่าไหร่ก็ร้องไห้ เฮ้ยยย!!!!
 
 

 
สำหรับส่วนนี้ ขอยกให้เขาคนนั้นผู้ชายจีน


เด อันยองฮาเซโย โอปป้า. ชอนึน ฮานึล อิมนีดา. มานาซอพันกับซึมนีดา.
คัมซาอัมนีดาโอปป้า.คัมซาอัมนีดาออนนี.คัมซาอัมนีดาออมม่า.
คัมซาอัมนีดาชูพอจูนีออ.
ขอบคุณผู้ชายจีน กลับบ้านไปแล้วดีใจด้วย^^ สุขสบายดีไหม
ที่จีนหนาวป่าว เป็นห่วง>O< อย่าทำงานเยอะนะเดี๋ยวไม่สบาย
คุณกลับบ้านแล้วแต่ฉันใจหาย ครบปีแล้วที่ผู้ชายคนนี้กลับบ้าน
จะดีใจหรือเสียใจกันดี TTOTT
อยากให้ผู้ชายจีนพูดว่า

Marry Me

ฉันจะตอบว่า

I Do

 
 
 

 
ส่วนนี้ขอยกให้เขาคนนู่น
ผู้ชายญี่ปุ่น กรี้ดดดด>O< เห่อมากกกก สิ้นเดือนก็จะคลอด
รุยน้อยมานอนกอด โฮกๆๆๆ สูงแค่ 15 เซนเอง น่าดูแล
อยากได้สีเบสเหมือนของจริงโฮะๆๆๆๆ
ถ้าพี่รุยมาฉันจะให้พี่รุยเซ็นต์บนอกอิน้องรุยตัวเล็ก
แล้วเอากลับบ้าน ไม่ให้อิพี่รุยแระ กรั๊กๆๆๆๆๆ
ถ้ารุยน้อยเป็นที่น่าพอใจ คงได้คลอด มานาบุน้อยมาอีกตัว
ต้องเตรียมตั้งชื่อ ใครก็ได้ช่วยตั้งหน่อยยยยย รุยหรือ รุอิแปลว่าอะไร
แล้วจะเอาชื่อน้องว่าอะร ตอนแรกจะเอาชื่อฮานะที่แปลว่าดอกไม้ก็นะ ฮาๆๆๆ
กลัวมันแรดไป อื้อออ คิดไม่ออก รุยน้อยจะชื่อไรดีเนี่ยยยยย
>O<เดี๋ยวหาจนกว่าจะคลอด กำลังตั่งครรภ์ กร๊ากกกก (พูดน่าตบ)
ต้นแบบคือรูปนี้สีผม ทรงผมเสื้อผ้า เยี่ยงนี้เลยแหละ โฮะๆๆๆๆๆๆ
ดีใจๆๆๆๆๆๆๆ อยากให้คลอดเร็วๆ


http://www.musicjapanplus.jp/images/specialfeatures/page/4042t_20101027110449_odnwqmdoeg.jpg
Comment

Comment:

Tweet

​เนื่องจากตอนทำคะแนนโพสเทสต์ การประมวลผลผิดพลาด เช่น ข้อ 1 ดิฉันเลือกข้อ ง แต่แสดงผลเป็นข้อ ก เป็นอย่างนี้หลายข้อมาก ทำให้ได้ผลการสอบไม่ตรงกับที่ดิฉันเลือก ทำให้ได้คะแนนน้อยกว่าตอนพรีเทสต์ และคะแนนก็ได้น้อยมากด้วย ซึ่งดิฉันมั่นใจว่าดิฉันทำได้มากกว่า 80 เปอร์เซนต์ แต่คอมแสดงออกมาไม่ตรงกับที่ดิฉันเลือกไป ไม่ทราบว่าจะแก้ไขอย่างไรคะ เพราะจะทำใหม่ก็ไม่สามารถเปิดเข้าไปทำได้อีก

#2 By ฝ ฝ้าย on 2010-11-26 17:41

ประเด็น ที่ 2.1 การออกแบบหน่วยการเรียนรู้แบบย้อนกลับ (Backward design) มีความเหมาะสมหรือสอดคล้องกับการนำหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 ลงสู่การปฏิบัติอย่างไร อาจารย์ รำเพย ภาณุสิทธิกร
09/08/2010 18:50 ยังไม่เคยมีส่วนร่วม ประเด็นที่ 2.2 หลักสูตรแบบอิงมาตรฐานมีลักษณะสำคัญอย่างไร อาจารย์ รำเพย ภาณุสิทธิกร
09/08/2010 18:49 ยังไม่เคยมีส่วนร่วม ประเด็น ที่ 2.3 จงวิเคราะห์ตัวชี้วัดกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ในรายวิชาที่ท่านรับผิดชอบ ว่าเมื่อนำ ลงสู่การปฏิบัติในชั้นเรียน นักเรียนจะรู้อะไร ทำอะไรได้และจะมีสมรรถนะสำคัญใดเกิดขึ้น อาจารย์ รำเพย ภาณุสิทธิกร
09/08/2010 18:49 ยังไม่เคยมีส่วนร่วม ประเด็นที่ 3.1 ท่านคิดว่ากลวิธีการสอน/รูปแบบการเรียนรู้/วิธีการสอนใดที่ส่งเสริมให้นักเรียนมีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนรู้ อาจารย์ รำเพย ภาณุสิทธิกร
09/08/2010 18:48 ยังไม่เคยมีส่วนร่วม ประเด็นที่ 3.2 ท่านคิดว่าความรู้ด้านเนื้อหา ความรู้ด้านการสอน และความรู้ด้านบริบท มีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกันอย่างไร อาจารย์ รำเพย ภาณุสิทธิกร
09/08/2010 18:47 ยังไม่เคยมีส่วนร่วม ประเด็นที่ 3.3 กลวิธีการสอนใดที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ตั้งคำถามอย่างหลากหลายและได้จำนวนมาก เพราะเหตุใด อาจารย์ รำเพย ภาณุสิทธิกร
09/08/2010 18:47 ยังไม่เคยมีส่วนร่วม ประเด็นที่ 4.1 ท่านคิดว่า การใช้คำถามที่ดีช่วยพัฒนาการคิดของนักเรียนได้อย่างไร

#1 By ฝ ฝ้าย on 2010-11-21 15:29